OK, zamknij

Eko-Sort

Zapraszamy

Zużyty sprzęt i elektronarzędzia

bezpłatny odbiór

Skup Baterii i Akumulatorów

Zgłoś się do nas
już dziś!

Odbiór zużytego sprzętu

zadzwoń i dowiedz się więcej
+48 33 819 01 09

Małe baterie, duży problem

 Zużyta bateria w koszu na śmieci jest jak tykająca bomba zegarowa. Musi być odseparowana, a następnie unieszkodliwiona przez specjalistów, aby przestała stwarzać niebezpieczeństwo dla wszystkich dookoła.
Porównanie do bomby jest tylko odrobinę przerysowane. Poczciwy paluszek od pilota do telewizora czy bateria wybrzuszająca stary telefon komórkowy, nieumiejętnie składowane po zużyciu lub przeterminowaniu, rzeczywiście mogą stać się trucicielem ludzi i istną puszką Pandory dla środowiska.

Podstępne wnętrze małej baterii

Baterie i akumulatory są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm czy rtęć, a ponadto kilka innych, równie szkodliwych substancji, żrących lub toksycznych dla naszego organizmu (np. lit i mangan). Z czasem ich zawartość zaczyna przedostawać się do otoczenia. Jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody.

Chorujesz na anemię, szwankują ci nerki, masz problemy z trawieniem? A może leczysz się na wątrobę? To właśnie na naszym zdrowiu odbija się brak odpowiedniej segregacji baterii i akumulatorów oraz niepoddawanie ich recyklingowi. Ołów z krwią przedostaje się do mózgu, kadm upośledza nerki, wątrobę, trzustkę, płuca, a związki rtęci mogą uszkodzić ośrodkowy układ nerwowy. Po co ryzykować?

Niefrasobliwe wyrzucenie baterii czy sprzętu elektronicznego (telefon, tablet itp.) to nie tylko zagrożenie dla zdrowia i zanieczyszczenie środowiska, ale także ryzyko poniesienia kosztów, ponieważ w myśl ustawy o bateriach i akumulatorach można dostać mandat za wyrzucenie tego typu odpadów bezpośrednio na śmietnik. Ustawa z 12 kwietnia 2009 roku nakłada obowiązek zbierania zużytych baterii i akumulatorów w celach ich recyklingu.

Bateria – życie po życiu

Tego rodzaju odpady powinno się odpowiednio zabezpieczyć i wyeliminować ze środowiska. Jednak niepokojąco często kończą swój żywot wśród zmieszanych odpadów komunalnych. A przecież zużyte lub przeterminowane baterie i akumulatory podlegają recyklingowi, co oznacza, że można je przetworzyć i w efekcie odzyskać z nich pewne materiały lub substancje, które potem zostają powtórnie wykorzystane. Dzięki odpowiedniej obróbce można prawie całkowicie odzyskać zawarte w nich związki. Baterie stanowią cenny surowiec wtórny.

Wyrzucona na śmietnik bateria to nic dobrego – przetworzona w odpowiedni sposób jest nie tylko unieszkodliwiona, ale również powtórnie wykorzystana, co pozwala na oszczędzenie materiałów użytych do produkcji. Brzmi logicznie i zachęcająco, więc dlaczego wciąż jeszcze wyrzuca się baterie i zepsuty sprzęt elektroniczny do pojemników na śmieci?

Może dlatego, że specjalnych pojemników ciągle jest mało, nie znamy adresów punktów selektywnej zbiórki, a przede wszystkim nie mamy dostatecznej wiedzy na temat szkodliwego działania takich odpadów pozostawionych samym sobie. Nie wszyscy umiejętnie segregują śmieci, bo uważają, że specjaliści zrobią to lepiej. Owszem, firmy takie jak Eko-Sort zajmują się sortowaniem odpadów niebezpiecznych, ale te odpady najpierw muszą do nich trafić.

Recykling baterii – jak to się robi?

Żeby można było przetworzyć baterię, trzeba ją wyselekcjonować spośród innych odpadów. Umieszczenie jej w odpowiednim pojemniku lub dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki to pierwszy, ale niezbędny krok, bez którego dalsze etapy nie mają szansy powodzenia.

Jeśli odpady są dobrze posegregowane, następuje obróbka mechaniczna: rozdrabnianie w specjalnych młynach i rozdzielanie na poszczególne frakcje, a potem działanie metodą hydrometalurgiczną (rozpuszczenie odpadów w kwasach lub zasadach) albo termiczną (wytop metalu w specjalnych piecach w temp. ok. 1400°C). Odzyskane w ten sposób materiały są gotowe do ponownego wykorzystania. Zyskują wszyscy.

Jak rozbroić baterię? Poradnik sapera-amatora

Powodzenie gwarantuje przestrzeganie kilku prostych zasad: oddzielaj zużyte baterie od innych śmieci, a potem regularnie je wyrzucaj do specjalnych pojemników, które możesz znaleźć w sklepach czy urzędach, przy wysypiskach śmieci, w szkole twojego dziecka. Zwracaj uwagę na punkty zbiórki odpadów.

Plusów recyklingu jest wiele: oszczędność surowców naturalnych, dbanie o zdrowie, środowisko i stan swojego portfela. Minusem jest chyba tylko wysiłek polegający na znalezieniu specjalnego pojemnika lub punktu selektywnej zbiórki i zostawienie tam zużytych baterii. Ze względu na korzyści chyba warto się na niego zdobyć.

blog