OK, zamknij

Eko-Sort

Zapraszamy

Zużyty sprzęt i elektronarzędzia

bezpłatny odbiór

Skup Baterii i Akumulatorów

Zgłoś się do nas
już dziś!

Odbiór zużytego sprzętu

zadzwoń i dowiedz się więcej
+48 33 819 01 09
Baterie Dlaczego to takie ważne?

 Dlaczego to takie ważne?

 

Baterie i akumulatory są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, ponieważ oprócz metali ciężkich, takich jak: rtęć, ołów, kobalt czy nikiel, zawierają również inne , równie szkodliwe dla naszego organizmu substancje, np. lit i mangan. W wyniku nieprawidłowego składowania pierwiastki te przedostają się do gleby, powietrza i wód powierzchniowych, trwale skażając środowisko naturalne. 

Jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody.

Tego rodzaju odpady powinno się odpowiednio zabezpieczyć i  wyeliminować ze środowiska. Jednak niepokojąco często kończą swój żywot wśród zmieszanych odpadów komunalnych. A przecież zużyte lub przeterminowane baterie i akumulatory podlegają recyklingowi, co oznacza, że można je przetworzyć i w efekcie odzyskać z nich pewne materiały lub substancje, które potem zostają powtórnie wykorzystane. Brzmi logicznie i zachęcająco, więc dlaczego wciąż jeszcze wyrzuca się baterie do pojemników na śmieci?

Nie wszyscy umiejętnie segregują śmieci, bo uważają, że specjaliści zrobią to lepiej.

Owszem, Eko-Sort zajmuje się sortowaniem odpadów niebezpiecznych, ale te odpady najpierw muszą do nas trafić.

 

 

skład baterii i akumulatrorów  skup eko-sort

 

  

Zobacz też:

 

 

blog