OK, zamknij

Eko-Sort

Zapraszamy do współpracy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Skup Baterii i Akumulatorów

Zgłoś się do nas
już dziś!

Odbiór zużytego sprzętu

Zapraszamy do kontaktu:
33 819 01 09, 513 125 107
O nas Można nam zaufać

Można nam zaufać

Jako przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów, posiadamy szereg decyzji i certyfikatów potwierdzających nasze działania.

Naszym głównym atutem jest wdrożony system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

ISO 14001 jest międzynarodową normą dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego. System zawarty w normie ISO 14001 obejmuje wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający aspekty społeczne i ekonomiczne organizacji. Obecne trendy w gospodarce kładą coraz większy nacisk na uwzględnianie wpływu na środowisko naturalne i podejmowanie świadomych działań w celu jego minimalizacji.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001:

  • poprawa efektywności zużycia surowców naturalnych, energii, infrastruktury;

  • zmniejszenie ilości odpadów;

  • optymalizacja procesów i wykorzystywanych materiałów oraz stosowanych metod;

  • spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska;

  • zmniejszenie ryzyka środowiskowego dzięki zidentyfikowaniu zagrożeń i  zabezpieczeniu się przed nimi.

Wdrożony system ISO 14001 oznacza, że jesteśmy świadomi swoich wpływów na środowisko naturalne i prowadzimy swoja firmę z ich uwzględnieniem, dajemy gwarancję, że działamy zgodnie z przepisami prawa oraz dążymy do ciągłego doskonalenia.

Polityka środowiskowa >>

Zobacz też: