OK, zamknij

Eko-Sort

Zapraszamy do współpracy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Skup Baterii i Akumulatorów

Zgłoś się do nas
już dziś!

Odbiór zużytego sprzętu

Zapraszamy do kontaktu:
33 819 01 09, 513 125 107
O nas Polityka środowiskowa

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Świadoma polityka uwzględniająca aspekty związane z ochroną środowiska to składnik nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Firma EKO-SORT od początku istnienia specjalizując się w pozyskiwaniu i segregacji odpadów, czuje się szczególnie zobowiązana do dbałości o środowisko na każdym etapie swojej działalności . Naszą działalność opieramy na Systemie Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

Zobowiązujemy się do:

  • postępowania zgodnego z wymaganiami prawnymi oraz innymi uregulowaniami środowiskowymi dotyczącymi obszarów naszej działalności,
  • ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Za cele postawiliśmy sobie:

  • przygotowanie jak największej ilości odpadów do ponownego użycia,
  • minimalizacje negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne.


Zadania, które pomogą nam osiągnąć zamierzone cele:

  • postępowanie z odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • zapewnienie wymaganych i wysokich kompetencji pracowników oraz osób wykonujących prace w imieniu EKO-SORT,
  • właściwa eksploatacja Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Niniejsza polityka jest znana i realizowana przez wszystkich pracowników firmy oraz osoby pracujące w imieniu EKO-SORT. Ponadto polityka środowiskowa jest dostępna publicznie.

Bielsko-Biała, 08.10.2015 r.

Zobacz też: